เยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก

          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร เข้าเยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อติดตามอาการป่วยของเด็ก และได้พูดคุยให้กำลังใจ กับเด็กและครอบครัว


Share: