โครงการกระบวนการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากมารดาใช้สารเสพติด และมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว

         วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายกิติศักดิ์ ชูกลาง จนท.ศปก.ความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมโครงการกระบวนการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากมารดาใช้สารเสพติด และมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ณ ห้องประชุมอาภากร ชั้น 5 อาผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์


Share: