โครงการจังหวัดพบประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรม ออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการจังหวัดพบประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2563 พร้อมมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนรายละ 1,000 บาท จำนวน 25 ราย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม ตำบลปากทรง อำเภอ พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการ


Share: