โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อชี้เเจงโครงการฯ เเละกล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2564 ของจังหวัดชุมพร โดย พญ.พนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร พร้อมนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมเเถลงผลการขับเคลื่อนวาระเร่งด่วนของชุมพรทีม ในรอบปีงบประมาณ 2564 ในประเด็ดที่ 4 การเเก้ไขปัญหากลุ่มเปราะบาง “ไม่มีผู้ถูกทอดทิ้งในเเผ่นดินชุมพร”


Share: