โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปี 2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดชุมพรศูนย์ศิรินธร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประจำปี 2563 จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ แขน-ขา เทียม จำนวน 100 คน ณ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร


Share: