โครงการพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคม
ในการเขียนโครงการ ประจำปี 2566

       เมื่อวันที่ 7​ กรกฎาคม​ 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์การสวัสดิการสังคมในการเขียนโครงการ​ ประจำปี​ 2566​ เพื่อให้องค์กร​หน่วยงานด้านการจัดสวัสดิการทางสังคม ทราบแนวทางและเทคนิคการเขียนโครงการ​ ให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ทางสังคม​ ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรสวัสดิการชุมชนและองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 40 คน


Share: