โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)

วันที่ 23 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรมอาสาสมัคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้นส์ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้สูงอายุ และสนับสนุนการ ปฏิบัติภารกิจการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น 55 คน


Share: