โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 (หลักสูตร อพม.)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรมอาสา สมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 (หลักสูตร อพม.) ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: