โครงการอบรมอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติชุมพร ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร จัดโดย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อาสาสมัคร ผู้นำชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน


Share: