โครงการ พม. Mobile“ปันสุข สู่ชุมชน”ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม

วันที่ 28 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยหน่วยงานทีม One Home จังหวัด ชุมพร จัดโครงการ พม. Mobile“ปันสุข สู่ชุมชน”ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม เพื่อเข้าไปช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานปล่อยขบวนรถ Mobile


Share: