ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

          วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคม

สงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายกิติศักดิ์ ชูกลาง จนท.ศปก.ความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอสวี ผอ.รพ.สต.บ้านดอนทราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สจี และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมซึ่งได้รับการประสานจากอำเภอสวี กรณีความรุนแรงในครอบครัวส่งผลให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม

          จากการสอบถามข้อเท็จจริงทราบว่าครอบครัวมีบุตรเพศหญิง 2 คน ประกอบด้วยเด็กหญิงอายุ 16 ปี ป่วยเป็นโรคลมชัก ขณะนี้ไม่ได้ศึกษาต่อ และเด็กหญิงอายุ ปี กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อาศัยอยู่กับบิดามารดา ซึ่บิดาและมาริดามีพฤติกรรมทะเลาะกันบ่อยครั้งและลงมือทำร้ายร่างกายกัน เมื่อเด็กเข้าไปห้ามก็ถูกทำร้ายร่างกายไปด้วย

          หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินการดังนี้

          1. พูดคุยให้คำปรึกษากับเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัว

          2. ทำบั่นทึกข้อตกลงร่วมกันในการยุติการใช้ความรุนแรงในครอบครัว และบิดามารดาจะให้ความเป็นส่วนตัวกับบุตรเพิ่มมากขึ้นและบุตรจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา และกินยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

          3. อำเภอสวีมอบหมายผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ติดตามเยี่ยมบ้านเป็นระยะ เพื่อประเมินผลการให้ความช่วยเหลือต่อไป


Share: