พม.ชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์คัดกรองแรงงานต่างด้าวตามโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต้างด้าวในภาคประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM)

         เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร สำนักงานจัดห่างานจังหวัดชุมพร สำนักงนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร สัมภาษณ์คัดกรองแรงงานต่างด้าวตามโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism:NRM) ณ ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลปากน้ำชุมพร และวัดแหลมสนตำบลปากน้ำหลังสวน
         การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบสิ่งบ่งชี้การค้ามนุษย์หรือบังคับใช้แรงงานหรือบริการ


Share:กาชาด – CSR – พม.ชุมพร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัย

         เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายนางสาวณัฐนารี ทองงาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวมัณฑนา ศรีไสว พี่เลี้ยง ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดชุมพร สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ผู้แทนจากบริษัท สงวนยางยนต์ จำกัด จิตอาสาชมรมไอยราชุมพร จิตอาสา อส.ปันน้ำใจวังไผ่ และ กำนันตำบลหาดพันไกร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร
         จากการลงพื้นที่พบว่าบ้านที่เกิดเหตุ เป็นบ้านของผู้สูงอายุวัย 65 ปี อาศัยอยู่กับบุตรและหลาน โดยเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ขณะที่ผู้ประสบปัญหา กำลังออกไปค้าขายนอกบ้าน เพลิงได้ลุกไหม้ภายในบ้านได้รับความเสียหายหลายจุด ทั้งบริเวณห้องนอนและห้องครัว มีทรัพย์สินถูกเพลิงไหม้หลายรายการ เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ครัวเรือน หนังสือเรียน และเอกสารสำคัญต่างๆ เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

         ความช่วยเหลือที่เคยได้รับ
         1. สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เป็นเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ เดือนละ 2,000 บาท
         2. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 3,000 บาท
         หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลือ(เพิ่มเติม)ดังนี้
         1. สำนักงานพัฒนาสังคมฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท
         2. เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท
         3. ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดชุมพร มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ระดมทุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง
         4. ชมรมไอยราชุมพร และจิตอาสา อส.ปันน้ำใจวังไผ่ ให้การช่วยเหลือด้านแรงงานในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
         5. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร มอบชุดนักเรียน และชุดเนตรนารี
         6. บริษัท สงวนยางยนต์ จำกัด ให้การช่วยเหลือเป็นเครื่องครัวและเครื่องอุปโภคบริโภค
         7. โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร ให้การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษาและหนังสือเรียน


Share:พม.ชุมพร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขัง/ผู้พ้นโทษ เพื่อคืนคนดีที่สู่สังคม

          เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขัง/ผู้พ้นโทษ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ระหว่าง เรือนจำจังหวัดชุมพร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองฯ จังหวัดชุมพร


Share:ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้(KM) ของ สนง.พมจ.สุโขทัย


Share:การจัดองค์ความรู้(KM) เรื่องแนวทางการยืมทรัพย์สินราชการ โดย สนง.พมจ.ตาก

กดดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1h0rOwITAHxnTxD6Wx73BDps406jfssyy/view?usp=share_link


Share:การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบ 2 /2566

         เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางอุบล ทองสลับล้วน ผอ.สสว. 10 ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการรอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน One home ชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร พร้อมเข้าพบ นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานฯ


Share:พม.ชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์คัดกรองแรงงานต่างด้าวตามโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต้างด้าวในภาคประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM)

         เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร สัมภาษณ์คัดกรองแรงงานต่างด้าวตามโครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต้างด้าวในภาคประมงทะเลตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism:NRM) ณ ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลปากน้ำชุมพร และวัดแหลมสน ตำบลปากน้ำหลังสวน
         การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบสิ่งบ่งชี้การค้ามนุษย์หรือบังคับใช้แรงงานหรือบริการ


Share:พม.ชุมพร ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนประจำปี ๒๕๖๖ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดปังหวาน

          เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชน ประจำปี 2566 “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดปังหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลปังหวานอำเภอพะโต๊ะ และมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ราย ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 60,000 บาท โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี


Share:พม.- กาชาด – CSR ชุมพร ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวเปราะบาง

         เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมฯ จ.ชุมพร ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร CSR ชุมพร นำโดย ดร.สุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดชุมพร หอการค้าจังหวัดชุมพร ชมรมไอยรา บ้านพักเด็กฯจ.ชุมพร กองกำลังเทพสตรีที่ 401 ตำรวจทางหลวงชุมพร ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และจิตอาสา อส.วังไผ่ ร่วมลงพื้นที่ ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว และ ต.สองพี่ น้อง อ.ท่าแซะ เพื่อให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากจน และมีที่อยู่อาศัยทรุดโทรมไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 2 ครอบครัว ดังนี้
         1) นางสาวปิยพร ศิลป์เศวตร์ อยู่บ้านเลขที่ 81/3 ม.4 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว อาศัยอยู่กับสามีและบุตร รวม 5 คน โดยบุตรพิการทางสติปัญญา 1 คน และอยู่ในวัยเรียน 2 คน นางสาวปิยพร ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากเป็นโรคเบาหวานและเป็นต้อกระจก ทำให้ตามองเห็นเลือนลาง สามีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ เดือนละ ประมาณ 9,000 บาท ที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรมและผุพัง
         การให้ความช่วยเหลือ
         – กาชาดจังหวัดชุมพร มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท และเงินสมทบจากสมาชิกฯ อีก จำนวน 1,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ และสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
         – CSR ชุมพร โดย ดร.สุรินทร์ฯ มอบเงินสด จำนวน 2,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
         – สนง.พัฒนาสังคมฯสนับสนุนเงินซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 40,000 บาท และเงินสงเเคราะห์ฯคนพิการ จำนวน 3,000 บาท
         2) นางสาวจรีรัตน์ ทองล่องอยู่บ้านเลขที่ 439 หมู่ที่ 2 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ อาศัยอยู่กับบุตรสาวและหลานสาว ที่มีพัฒนาการช้า อายุ 6 ปี โดยนางจรีรัตน์ ป่วยขาอ่อนแรงไม่สามารถทำงานได้ บุตรสาวทำงานเพียงคนเดียว โดยมีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน และที่อยู่อาศัยมีสภาพ ทรุดโทรม
         การให้ความช่วยเหลือ
         – กาชาดจังหวัดชุมพร มอบเงินสด จำนวน 3,000 บาท และเงินสมทบจากสมาชิกฯ อีก จำนวน 1,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ
         – CSR ชุมพร โดย ดร.สุรินทร์ฯ มอบเงินสด จำนวน 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
         – สนง.พัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยฯ จำนวน 3,000 บาท
         – บ้านพักเด็กและครอบครัว ช่วยเหลือเป็นเงินครอบครัวอุปถัมภ์เดือนละ 2,000 บาท
         – อบต.สองพี่น้อง ตั้งงบประมาณในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย จำนวน 30,000 บาท
         – เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองกำลังเทพสตรีที่ 401 สนับสนุนกำลังพล ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
         -ตำรวจทางหลวงชุมพร มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมอาหารสด


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial