ประชาสัมพันธ์ เด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปีประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม” ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 80,000 บาท

     กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ในรูปแบบทีม ทีมละ 2-5 คน  รับสมัคร วันนี้ – 15 มีนาคม 2566

     สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัคร
          – อบรมให้ความรู้แบบ online โดยวิทยากรมืออาชีพ
          – สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่https://drive.google.com/drive/folders/1GkotJa4hMcRGm0afq1y4F_zzdBYzgj1S?usp=sharing

Share:ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้นำสตรี https://drive.google.com/file/d/1MMOqbZ5UH_gFahGRYQIgEW68CP_7TY1-/view?usp=sharing

แบบประวัติและนำเสนอผลงานผู้นำสตรี https://drive.google.com/file/d/1U-VBhoyNBLlbHxCKNNIqG2tCeR3azTm8/view?usp=sharing

แบบประวัติและนำเสนอผลงานผู้นำสตรีhttps://docs.google.com/document/d/1U9YNzIjXcKZG1QqWmspVsgNL9N7GqErM/edit?usp=sharing&ouid=117611976772594249958&rtpof=true&sd=true


Share:ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับยกย่องเป็น “สตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖”

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การสมัครเพิ่มเติม :https://drive.google.com/file/d/1KGtgk5dC4fCLbaYJKe8g64eI2lMTHDMa/view?usp=sharing 


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial