ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน อพม.เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ภายใต้โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ อพม. ระดับจังหวัด ผ่านระบบทางไกลอิเล็กทรอนิค โดยมีนางสาวสุชาดา หมื่นกล้า รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธาน


Share:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

          วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ สวนสาธารณะอาภากรณ์เกียรติวงศ์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี


Share:กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566

          นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เดินรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ณ อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร


Share:ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 5 ครัวเรือน

          เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายอำเภอสวี หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสวี ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาโพธิ์และองค์การบริหารส่วนตำบลสวี สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 5 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลสวี และหมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และเตรียมการต้อนรับพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ซึ่งมีกำหนดการเชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566


Share:ประชุมเตรียมความพร้อมในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

          เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.45 น. นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม


Share:กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว

          เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม


Share:ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me (Emergency Social Sevices) ปักหมุด หยุดเหตุฉุกเฉินทางสังคม

          เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me (Emergency Social Sevices) ปักหมุด หยุดเหตุฉุกเฉินทางสังคม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมีประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม


Share:โครงการทานพระทำนำสารส่งมอบสิ่งที่ดีผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 11/2566

          เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ วัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคม และศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ได้ร่วมจัด โครงการทานพระทำนำสารส่งมอบสิ่งที่ดีผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยมีประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ประกอบด้วย
          1.การมอบข้าวสาร จำนวน 100 ถุง
          2.การชี้แจงบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และศูนย์ช่วยเหลือสังคม
          3.การบรรยายธรรมะให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรใกล้ตัว และการดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวัน


Share:ประชุมโครงการส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยได้รับสิทธิอย่างทั่วถึงสมบูรณ์

          เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยได้รับสิทธิอย่างทั่วถึงสมบูรณ์ ผ่านระบบประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial