ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้ยากไร้หรือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย

          เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้หรือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ให้กับนายสำรวย สร้อยทอง พื้นที่ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จำนวน 1 หลัง

          ให้การช่วยเหลือ ดังนี้
          1. สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ให้การช่วยเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว ตามระเบียบกระทรวง พม.
          2. เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ชุด ชุดเครื่องนอน จำนวน 2 ชุด พักลมตั้งพื้น จำนวน 1 ตัว
น้ำดื่ม จำนวน 5 แพ็ค และเสื้อกันหนาว จำนวน 2 ตัว
          3. สมาคมแม่บ้านมหาดไทยมอบเงิน จำนวน 3,000 บาท
          4. คุณทัศนียา ลิ้มอุดมพร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบชุดเครื่องนอน จำนวน 1 ชุด


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ติดตามการให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นางปุณรัตน์ เมืองงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นักพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลนาชะอัง และ อพม.ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ติดตามการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก ในพื้นที่ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จากการพูดคุยสอบถามผู้เป็นมารดา ในด้านสุขภาพและการรักษา ทราบว่า ขณะนี้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น ลุกนั่งได้เป็นระยะเวลานานขึ้น และทานอาหารได้มากขึ้น โดยในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2566 ทางเทศบาลตำบลนาชะอังได้ประสานขอความอนุเคราะห์พาหนะจากหน่วยงานตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ในการเดินทางเพื่อพาตนและบุตรสาวเดินทางไปยังโรงพยาบาลศิริราชเพื่อพบแพทย์และทำการเจาะไขสันหลัง ตรวจวินิจฉัยโรคอีกครั้ง ในด้านของการประกอบอาชีพของมารดาทราบว่า ตนไม่สามารถประกอบอาชีพซักรีดเสื้อผ้าได้ เนื่องด้วยปัญหาความไม่สะดวกด้านน้ำประปา โดย นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ ได้ให้คำแนะนำเรื่องการประกอบอาชีพที่สามารถทำเองที่บ้านได้เมื่อ


Share:กิจกรรม “สภากาแฟชุมพร” ครั้งที่ 10/2566

          วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงาน One Home เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟจังหวัดชุมพร” ครั้งที่ 10/2566 เพื่อพบปะ สนทนา หารือข้อราชการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สร้างความสัมพันธ์ความคุ้นเคยระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชนและสื่อมวลชนในจังหวัดชุมพร โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพ


Share:วิธีการชำระเงินและแนวทางการประนอมหนี้ของกองทุนผู้สูงอายุ

กดเพื่อดูรายละเอียด https://drive.google.com/drive/mobile/folders/121qKDMaVxXlFxkxYQkCzAdHm1Kw9tbR5?usp=drive_link

แบบฟอร์มรายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAdqf0JpEkPz9FDmigz7N05sYvJes–ehzYrTgputn9b3Zgg/viewform


Share:พม. ชุมพร ร่วมโครงการทานพระทำนำสารส่งมอบสิ่งที่ดีผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

      เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ วัดคีรีวงก์ ( วัดน้ำตก) เทศบาลตำบลบางลึก คณะกรรมการ
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม และศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ได้ร่วมจัด โครงการทานพระทำนำสารส่งมอบสิ่งที่ดีผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร โดยมีประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลบางลึก จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ประกอบด้วย
      ๑. การมอบข้าวสาร จำนวน ๑๐๐ ถุง และน้ำดื่ม จำนวน ๕๐ โหล
      ๒. การชี้แจงบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน และศูนย์ช่วยเหลือสังคม
      ๓. การบรรยายธรรมะให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรใกล้ตัว และการดูแลรักษาสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวัน


Share:พม.ชุมพร จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2566

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยมี นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมฯ
สรุปสาระการประชุม ดังนี้
     1. เรื่องเพื่อทราบ
     – ข้อมูลสถานะลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชุมพร ซึ่งจังหวัดชุมพรมีลูกหนี้กองทุนฯ จำนวน 817 ราย เป็นเงิน 17,082,150 บาท
     2. เรื่องเพื่อพิจารณา
     – การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภท การกู้ยืมเงินของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นรายบุคคล จำนวน 10 รายเป็นเงิน 480,000 บาท
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
     – ตามวงเงินที่ขอกู้ จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 280,000 บาท
     – ปรับลดวงเงิน จำนวน 4 ราย
     1. ปรับลดวงเงินจาก 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็น 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) จำนวน 1 ราย
     2. ปรับลดวงเงินจาก 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็น 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 1 ราย
     3. ปรับลดวงเงินจาก 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็น 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิน 390,000 บาท

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
     เงินกู้ยืมกองทุนฯ กรณีราย
     นายสพโชค เหมาะสม จากผู้ค้ำประกันรายเดิม คือ นายสายันต์ จุลเนียม เป็นรายใหม่ คือ นายทวีวัฒน์ ศรีสุชล


Share:พม. ชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”
และ พิธีเปิดโครงการรวมพลังสตรี พลังสร้างสรรค์ วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๖

          นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบแบบผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรวมพลังสตรี พลังสร้างสรรค์ วันสตรีสากล ประจำปี 2566 ณ ห้องปทุมทิพย์โรงแรมมรกตทวิน ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:พม.ชุมพร ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ คัดแยกตามกลไก NRM กรณี ลูกเรือประมง สัญชาติเมียนมาร์ ถูกนายจ้างทำร้ายร่างกาย

          วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 สนง.พมจ.ชพ. มอบหมาย นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายภาณุพงศ์ ทวิชศรี ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ จาก ที่ทำการกครองจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงชุมพร และพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรปากน้ำชุมพร ได้ร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกอย่างเป็นทางการ ลูกเรือประมงรายดังกล่าว
         ผลจากการคัดแยกฯ ทีมสหวิชาชีพ ลงความเห็นร่วมกันว่า ลูกเรือประมงรายดังกล่าว เป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน หรือบริการ ตามมาตรา 6/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 เนื่องจากนายจ้างมีการข่มขืนใจผู้อื่นให้ทำงาน โดยใช้กำลังประทุษร้าย
         ทั้งนี้ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ เพื่อดำเนินคดีกับนายจ้าง ส่วนผู้เสียหาย สนง.พมจ.ชพ.ร่วมกับ สนง.สวัสดิการฯ จะได้นำส่งเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง
ต่อไป


Share:พม. ชุมพร จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565

      วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรคนพิการ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้น จำนวน 600 คน
​      กิจกรรม ประกอบด้วย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้คนพิการต้นแบบ คนพิการดีเด่นจังหวัดชุมพร สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจ้างงานคนพิการ ได้ถูกต้องตามกฏหมาย การมอบรถเข็นให้แก่คนพิการ การแสดงของคนพิการ การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ และองค์กรคนพิการ การจับฉลากมอบของรางวัลให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เป็นต้น


Share:พม. ชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีเด็กป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

        เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวณัฐนารี ทองงาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาววารุณี พรหมศรี พี่เลี้ยง ร่วมกับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รพ.สต.นาชะอัง เทศบาลตำบลนาชะอัง อพม.และอสม.ในพื้นที่ตำบลนาชะอัง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีเด็กป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ในพื้นที่ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
        จากการลงพื้นที่พบว่าเด็กหญิงรายดังกล่าวอายุ 10 ปี ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ตรวจพบโรคเมื่อเด็กอายุ 6 ปี เนื่องจากมีอาการปวดท้อง ขับถ่ายไม่ปกติ และได้เข้ารับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม 2565 เด็กมีอาการทรุดลง จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และได้รับการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขณะนี้อาการของเด็กอยู่ในช่วงประคับประคอง และต้องพบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจเลือด และให้ยารักษาตามอาการ พร้อมทั้งรับการทำเคมีบำบัด

       เด็กอาศัยอยู่กับมารดา ตา ยาย และน้องสาว ปัจจุบันมารดาต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลเด็ก ทำให้ครอบครัวขาดรายได้ มีเพียงรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุของตาและยาย และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของบุตรสาวคนเล็กเท่านั้น
       โดยสำนักงานพัฒนาสังคมฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3,000 บาท และพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดชุมพรต่อไป


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial