กิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดท้องตมใหญ่ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมีนายกองเอก พุทธ ฤทธิ์คงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี


Share:กิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสนามหญ้าภายในอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพรนางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สนง.พมจ.ชุมพร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565


Share:พม. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “รวมใจ ปลูกต้นไม้ เพื่อเเผ่นดิน” จังหวัดชุมพร

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “รวมใจไทย ปลุกต้นไม้ เพื่อเเผ่นดิน” จังหวัดชุมพร เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณสะพานสามเเก้วถึงศาลากลางจังหวัดชุมพร โดย นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีฯ


Share:กิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ จังหวัดชุมพร

วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ จังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ กลุ่มเด็กเปราะบาง ในระดับพื้นที่ ผ่านกิจกรรมทางศาสนา ในการร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดตรวจ ATK เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่บุคคลกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวต่อไป โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี  ณ ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร


Share:พม.ชุมพร ร่วมกิจกรมจิตอาสาพัฒนา

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมาย ให้นางสาวปณิตา อิทธิกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ 10 (วันฉัตรมงคล) ณ คลองฉลอง หมู่ 2 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัชุมพร โดย นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีฯ


Share:จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชย์ เฉลิมพระเกียรติฯ

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูต กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชย์ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณลานหน้าศาลหลักเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดย นายโชตินรินทร์ เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีฯ


Share:พม.ชุมพร ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการ ในสักกัดกระทรวง พม. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดย นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีฯ


Share:พิธีกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อด้วยนางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดชุมพรได้ร่วมกันทำความดี ถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และธำรงรักษาไว้ให้มั่นคงสืบไป โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน

Share:ร่วมพิธีถวายพวงมาลัยดอกไม้สด เพื่อสักการะแด่พระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวปณิตา อิทธิกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวณัฐนารี ทองงาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมพิธีถวายพวงมาลัยดอกไม้สด เพื่อสักการะแด่พระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 โดย พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธี


Share:พม. ร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 07.00 น นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชพ.  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์เครื่องใช้ วัสดุทางการเกษตร พันธุ์พืชผัก ชุดตรวจ ATK เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย แด่พระภิกษุ สามเณร ในกิจกรรม ผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ จังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณสนามหญ้าภายในอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial