CSR ชุมพร มอบถุงยังชีพ เเละเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้เเก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 18 กันยายน 2564 คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดชุมพร (csr chumphon) นำโดยนายสุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม ประธานศูนย์ฯ ร่วมกับอปท.และผู้นำในพื้นที่ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีเด็กอาศัยอยู่กับย่าและบิดา ผู้ประสบปัญหาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม และประสบปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดชุมพร (csr chumphon) ระดมทุนให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ก่อนร่วมหารือเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป


Share: