รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ รายละ 3,000 บาท ตลอดจนเยี่ยมผู้เช่าอาคารโครงการบ้านพักข้าราชการสุราษฎร์ธานี (แฟลตเช่า) ตามโครงการบ้านของเราก้าวไปด้วยกัน จำนวน 2 หลัง อีกทั้งได้มอบกุญแจบ้านสำหรับผู้เข้าพักอาศัย จำนวน 3 ราย มอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ฯ ให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 10 ราย และครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 50 ราย ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share: