One Home ชุมพร ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

        เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 One home ชุมพร ร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดคงคาราม ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการ

       

        ทั้งนี้ ได้นำบริการต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ อาทิ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจบทบาท หน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 20 ครอบครัว


Share: