One Home ชุมพร ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเด็กถูกทำร้ายร่างกาย

           วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายกิติศักดิ์ ชูกลาง จนท.ศปก.ความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร ผู้ใหญ่บ้าน และกำนันตำบลแหลมทราย ลงพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือเด็กชายอายุ 8 ปี ที่โดนบิดาเลี้ยงลงโทษตีด้วยไม้ไผ่ที่มือและลำตัว
จากการสอบถามข้อเท็จจริงทราบว่ามารดาอาศัยอยู่กับบิดาเลี้ยงประมาณ 4 ปี ประกอบอาชีพค้าขาย และกรีดยางจึงไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลบุตร ซึ่งจะฝากไว้กับย่าเลี้ยงให้ดูแลในช่วงที่มารดาและบิดาเลี้ยงไปทำงาน จากการสอบถามทราบว่าเด็กชาย อายุ 8 ปี มีพฤติกรรม และพัฒนาการที่ไม่เป็นไปตามวัย และค่อนข้างดื้อ ซน ชอบวิ่งและกระโดด เวลาตักเตือนห้ามปรามก็ไม่ค่อยเชื่อฟัง แต่ก็ไม่ได้พาไปรักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และเมื่อห้ามปรามไม่เชื่อฟังบิดาเลี้ยงก็จะใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกตีที่มือ และลำตัวบ่อยครั้ง
          เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือ  ดังนี้
          1. ให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตร การตักเตือน และการลงโทษอย่างเหมาะสม
          2. ประสานโรงพยาบาลหลังสวนเพื่อนำตัวเด็กชายดังกล่าวเข้ารับการรักษาในเรื่องของพัฒนาการให้สมวัย
          3. ประสานโรงเรียนที่เด็กชายดังกล่าวกำลังเรียนอยู่ให้ช่วยดูแลเป็นกรณีพิเศษ


Share: