One Home ชุมพร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระเรศวรมหราราช ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ และทีม One Home เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเรศวรมหราราช ประจำปี พ.ศ.2566 ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
เป็นประธานในพิธี


Share: