One Home ชุมพร ให้การช่วยเหลือกรณีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

          นางสาววัชรี ศรีเสือ พมจ.ชุมพร มอบหมายให้ นายกิติศักดิ์ ชูกลาง จนท.ศปก.ความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร นายก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือกรณีปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
          จากการสอบถามข้อเท็จจริงทราบว่าหญิงอายุ 53 ปี (แม่เลี้ยงเดี่ยว) อาศัยอยู่กับบุตรสาวอายุ 10 ปี ตนเองประกอบอาชีพรับจ้างกรีดยาง ป่วยเป็นโรคลมชัก ต้องกินยาทุกวัน ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลบุตร เมื่อประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา บุตรสาวเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าว เมื่อมารดาว่ากล่าวตักเตือน บุตรสาวก็จะโต้ตอบด้วยคำพูดหยาบคาย ถ้ามารดาจะลงโทษด้วยการตีบุตรก็จะต่อสู้ทุกครั้ง ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 บุตรสาวไปโรงเรียนแล้วไม่ยอมกลับเข้าบ้าน มารดาจึงแจ้งทางโรงเรียน และผู้ใหญ่บ้านเพื่อออกตามหา จนไปพบบุตรอยู่ที่บ้านญาติ ซึ่งเป็นร้านค้าอยู่ในหมู่บ้าน โดยบุตรสาวบอกเหตุผลว่าไม่อยากกลับบ้านเพราะกลัวมารดา
ดุด่า ทุบตีจึงมาขออาศัยที่บ้านญาติ ผู้ใหญ่บ้านจึงแจ้งประสานขอความช่วยเหลือจาก สนง.พมจ.ชุมพร
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือดังนี้
          1. ให้คำปรึกษาแนะนำในการเลี้ยงดูบุตร เช่นวิธีการการตักเตือน และการลงโทษอย่างเหมาะสม
          2. ประสานโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อส่งตัวเด็กหญิงดังกล่าวเข้ารับการประเมินพัฒนาการ
          3. ประสานโรงเรียนที่เด็กหญิงดังกล่าวกำลังเรียนอยู่ให้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด
          4. พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยฯ จาก สนง.พมจ.ชุมพร จำนวน 3,000 บาท


Share: