พม. ชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิม

        วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายวรท รักช่วย นักสังคมสงเคราะห์ สอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับการประสานจากโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิม ซึ่งผู้ร้องเดินทางมาอยู่บ้านภรรยาและทำงานรับจ้าง (ทำสวน) ที่จังหวัดชุมพร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 แต่ปัจจุบันได้เลิกรากับภรรยา ซึ่งภรรยาได้ให้ผู้ร้องย้ายออกจากบ้าน ทำให้ผู้ร้องไม่มีที่พักอาศัยและไม่มีงานทำ ผู้ร้องจึงต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมที่จังหวัดนนทบุรี
        ทั้งนี้ สนง.พมจ.ชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิม เป็นเงิน 392 บาท เพื่อโดยสารจากสถานีรถไฟชุมพรไปยังสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัฒน์ และโดยสารรถประจำทางกลับบ้านพักที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ต่อไป


Share: