กาชาด-พม.ชุมพร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง-ผู้ทุพพลภาพ

          เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางขนิษฐา พูลศิริรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นายอำเภอเมืองชุมพร นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและทุพพลภาพ จำนวน 5 ราย ณ พื้นที่ตำบลทุ่งคา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาสังคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 1. สำนักงานพัฒนาสังคมฯ พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง รายละ 3,000 บาท 2. เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบเงินช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท พร้อมด้วยถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบที่นอนลม ให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ชุด ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและแผ่นรองซับ จำนวน 5 ชุด


Share: