การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร เป็นประธานฯ นางอารีย์ พ้นภัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นเลขานุการคณะทำงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เพื่อจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายกองทุนสู่ภูมิภาค และท้องถิ่นปีงบประมาณ 2566


Share: