การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ CSR Chumphon ครั้งที่ 2/2565

      วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดชุมพร (CSR Chumphon) จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดชุมพร (CSR Chumphon) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมีนายสุรินทร์ เหล่าพัทรเกษม ประธาน CSR Chumphon เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อสรุปผลดำเนินงานของศูนย์ CSR Chumphon เเละ เเละพิจารณาจัดตั้ง กองบุญเพื่อการให้จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ ต่อไป


Share: