การประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 6 ก.ย. 2565 เวลา 10.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาแผนการจัดหาสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนไร้ที่พึ่งของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566


Share: