การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ร่วมกับ กอช. ประจำปี 2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางปญาณิศ สุพมิตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ กอช. ประจำปี 2565 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมฯ


Share: