กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มที่ใจเรา”

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคูคลอง “ปณิธานความดี   ทำดีเริ่มที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: