กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิต วิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดดอนทรายแก้ว ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี


Share: