กิจกรรม “สภากาแฟชุมพร” ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

          เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟชุมพร” ครั้งที่ 11/2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ ท่าเทียบเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร


Share: