ทีม พม. ONE HOME ชุมพร ร่วมกันปลูกต้นไม้ โครงการปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day)

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทีม พม. ONE HOME ชุมพร เจ้าหน้าที่อบต.บ้านควน ผู้นำชุมชน ประชาชน เเละเยาวชน ในพื้นที่ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้-ปลูกจิตสำนึก เนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day) ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


Share: