ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

จังหวัดชุมพร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564  รายละเอียดเพิ่มเติม 


Share: