ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จำนวน 1 อัตรา  โดยสามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร  ตั้งแต่วันที่ 7-16 ธันวาคม 2564 ในวันราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: