ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้(KM) สนง.พมจ.กำแพงเพชร หัวข้อ “คู่มือการใช้ระบบตรวจสอบการช่วยเหลือเงินค่าจัดงานศพผู้สูงอายุด้วยตัวเอง”


Share: