ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 12/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมคณะ กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหาร ท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 12/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม เกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัด ชุมพร เป็นประธาน


Share: