ประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจกรมกิจการผู้สูงอายุ ผ่าน ระบบ conference ด้วยโปรแกรม zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังบหวัดชุมพร โดยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: