ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 56/2563

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมรับฟังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 56/2563 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบประชุทางไกล Video Conference โปรแกรม zoom โดยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร


Share: