ประชุมหน่วยงานทีม One Home จังหวัดชุมพร

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงานทีม One Home จังหวัดชุมพร ประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการงาน เทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวง ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพรประจำปี 2563


Share: