ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประจำปี 2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประจำปี 2563ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: