ประชุมเชิงปฏิบัติ การการทำสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ทดแทนสารเคมีสู่ความมั่นคงด้านอาหาร จังหวัดชุมพร

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมเป็นเกียรติการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำสารชีวภัณฑ์เพื่อใช้ทดแทนสารเคมีสู่ความมั่นคงด้านอาหาร จังหวัดชุมพร (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต)ณ ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์บูรณะ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: