ประชุม เชิงปฏิบัติการ“การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564”

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ“การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share: