พม.ชุมพรเข้าร่วมกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายตามนโยบาย

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายตามนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ สำนักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567


Share: