พม.ชุมพร จัดกิจกรรมสวมใส่ผ้าไทย หิ้วปิ่นโตไปวัดและฟังธรรม(Happy Soul) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

       นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

ร่วมกับหน่วยงาน พม. 1 เดียว จัดกิจกรรมสวมใส่ผ้าไทย หิ้วปิ่นโตไปวัดและฟังธรรม

(Happy Soul) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ วัดสามแก้ว ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร

จังหวัดชุมพร

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567


Share: