พม.ชุมพร จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗

              สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ และจัดกิจกรรมอวยพรวันเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกิดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยมี นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม


วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567


Share: