พม. ชุมพร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมชุมพรการ์เดน ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานประกอบการเอกชนในจังหวัดชุมพร คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน ๑๐๐ คน


Share: