พม. ชุมพร ช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิม

         เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายวรท รักช่วย นักสังคมสงเคราะห์ สอบข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิม กรณี ผู้ร้องพักอาศัยอยู่กับภรรยาที่บ้านเช่าใน จ.นนทบุรี แต่เดิมผู้ร้องมีอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพแล้ว เนื่องจากชราภาพ ภรรยามีอาชีพแม่บ้าน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เลิกรากับภรรยา ซึ่งภรรยาให้ผู้ร้องย้ายออกจากบ้าน ทำให้ผู้ร้องไม่มีที่พักอาศัย จึงต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดปัตตานี โดยมีพลเมืองดีช่วยสงเคราะห์ค่าเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มาถึงได้แค่ จ.ชุมพร ทั้งนี้ สนง.พมจ.ชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิม เป็นเงิน 350 บาท
เพื่อโดยสารจากสถานีรถไฟชุมพรไปยังสถานีรถไฟปัตตานี และโดยสารรถประจำทางกลับบ้านพัก ต่อไป


Share: