พม. ชุมพร ช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ในถิ่นทุรกันดาร

       เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางพสธร กุลดาววงศ์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนายวรท รักช่วย ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ในถิ่นทุรกันดาร ณ ศาลาหมู่บ้านรุ่งเรือง หมู่ที่ 20 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร


Share: