พม.ชุมพร มอบเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร

        นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบเงินกองทุนส่งเสริม

การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร สนับสนุนให้ จำนวน ๒ องค์กร ประกอบด้วย

1. เทศบาลตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพรเป็นเงิน ๒๙,o๓o บาท

2. ชมรมผู้สูงอายุวัดถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรเป็นเงิน ๒๒,๓oo บาท

โดยโอนเงินผ่านระบบ KTB corporate online ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

 

 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567


Share: