พม.ชุมพร ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพสัมภาษณ์คัดกรอง แรงงานต่างด้าว ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM)

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร ประธานคณะอนุกรรมการ ศปก.คม.จ.ชุมพร มอบหมาย ทีมสหวิชาชีพ จาก สนง.พมจ.ชุมพร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร และ สภ.ปากน้ำชุมพร ร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดกรองเบื้องต้น (ครั้งที่ 2)ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM) แรงงานประมงทะเลชาวเมียนมา เพศชาย จำนวน 6 คน ณ กองร้อยอส.จ.ชุมพร ที่ 1
     ผลจากการคัดกรองเบื้องต้นฯ แรงงานฯทั้ง 6 คน ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ เนื่องจากทั้งหมดไม่ได้ถูกหลอกลวง หรือถูกบังคับขู่เข็ญ ไม่พบพฤติการณ์ตามข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือการบังคับใช้เเรงงานหรือบริการ
     แต่พบว่า นายจ้างกระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เกี่ยวกับ
     – การไม่จ่ายค่าจ้างตามกฎหมาย
     – ไม่จัดให้ลูกจ้างมีการลงลายมือชื่อในการรับค่าจ้าง
     – ไม่จ่ายค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคาร
     ซึ่งในเรื่องดังกล่าว สนง.สวัสดิการฯ จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
     ทั้งนี้ ยังคงมีแรงงานประมงทะเลชาวเมียนมา เพศชาย จำนวน 1 คน ซึ่งทีมสหวิชาชีพ ยังไม่ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ฯ เนื่องจากเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ชุมพรฯสาเหตุจากการถูกทำร้ายร่างกาย และแพทย์ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยม


Share: