พม.ชุมพร ร่วมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ด้านประมงทะเล

         วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายภาณุพงศ์ ทวิชศรี
ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมตรวจบูรณาการแรงงาน จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านประมงทะเล นำโดย นายปัญญา กาฬะคะชา หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน (ชุมพร) นำทีมเข้าตรวจเรือประมง ณ บริเวณพื้นที่อ่าวหลังสวน จังหวัดชุมพร
ได้ทำการตรวจสอบเรือจำนวน 6 ลำ
         จากการตรวจสอบ พบว่า มีแรงงานประมงทั้งหมด 95 คน เป็นคนไทย 28 คน เมียนมา 67 คน เรือทุกลำผ่านการตรวจตามข้อปฏิบัติที่กฎหมาย กำหนด อาทิ เช่น มีทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ บัญชีรายชื่อและหนังสือ คนประจำเรือ สมุดบันทึกการทำประมง หลักฐาน การจ่ายค่าจ้าง เวลาพักต่อวันของคนงาน เป็นต้น
การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หรือใช้แรงงานบังคับ

Share: